o NAS

Vedno z Vami in za Vas

Pri svojem delu uveljavljamo drugačnost, inovativnost in čut do lepote cvetja. Zato je vsak naš izdelek unikaten. Začetki lokalnega podjetja segajo v leto 1988, ko se je takratna neizkušena podjetnica podala na samostojno kariero cvetličarstva. Tistega leta je pri svojih rosnih 21 letih Martina Račič, zaposlena v podjetju Agrarija cvetja, sprejela nenavadno odločitev. Po le nekaj mesecih delovne dobe se je odločila, da bo zapustila svojo prvo delovno mesto in ustanovila svoje privatno podjetje. Tako je omenjenega leta v najemnem prostoru, v središču mestnega jedra Brežice odprla vrata Cvetličarna Tina

Trdo delo in izkušnje

V tem času se je njeno življenje spremenilo in nanj je gledala z izzivom, ter tako leta 1996 s pomočjo moža kupila kiosk in ga postavila na najeto zemljišče ob pokopališču. Skozi leta poslovanja, se je začela zavedati, da to ne bo dovolj, ter da ta dejavnost zahteva trdno delo, ki temelji na izkušnjah, ki pa jih takrat še ni imela zadosti. Pridobivanje praktičnega znanja za delo v cvetličarni zajema obiskovanje različnih seminarjev, sodelovanje na delavnicah, ogled razstav ter predvsem iskanje informacij v strokovnih gradivih in publikacijah, pri čemer pa obisk konkurence ni izključen. Nenehno prilagajanje in iskanje novih strank jo je pripeljalo v leto 2001, ko jo je strategija obsega prodaje, pripeljala do odločitve po iskanju novih poslovnih prostorih. Odkupila je zemljišče ob pokopališču, uredila vse formalne papirje in tako zgradila svojo lastno nepremičnino, ki ji je omogočala povečati prodajo na drobno.

To je v spodbudilo rast prodaje in soočanje še s težjimi izzivi, saj se je kmalu po tem odločila še za vrtnarijo, katero delovanje je bilo donosno, vendar zaradi omejenih finančnih sredstev, ki so bile namenjene predvsem procesu same vrtnarije, je bilo onemogočeno povpraševanje delovne sile. Po nekaj letih se je odločila, da bo opustila vrtnarijo, saj je bila donosnost premajhna, glede na primerjavo z vloženimi sredstvi ter poiskala boljšo rešitev. Po opravljeni analizi se je odločila, da bo to dejavnost raje izločila, ker je bila mnenja da bo najeto podjetje to dejavnost opravljalo boljše, kot jo bi oni sami. Sama pa se osredotočila le na cvetličarstvo, ki je bila še vedno njena temeljna dejavnost; trgovina na drobno.

Zaradi spremenjenih pogojev poslovanja, ki jih povzročijo zahteve zunanjega okolja (višji stroški pri proizvodnji cvetja) je bila njena naloga, da s sprotnimi analizami spremlja te spremembe ter se z različnimi kombinacijami proizvodnih dejavnikov prilagaja spremembam na trgu. Tako se je izognila hudim konkurenčnim razmeram ter s pomočjo prednosti zunanjega izvajanja zmanjšala stroške ter čas poslovanja, katerega lahko danes nameni strankam pri svetovanju izbire lončnih sadik za različne namene.